Privacy Verklaring

I. Privacybeleid en bescherming van persoonsgegevens

Wij respecteren uw privacy en verwerken uw persoonsgegevens alleen voor het
doel waarvoor u ze heeft verstrekt en in overeenstemming met de Europese
privacyverordening algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en de
Telecommunicatiewet.

Voor het gebruik van deze website, de winkel en onze online diensten gelden
de volgende voorwaarden

1. Bedrijfsgegevens.
De winkel is een beheerder van persoonsgegevens.

Bocca Lupo Aneta Szymiczek
ul. Adamowo 33/2, 63-100 Nochowo
Polen
BTW-nummer: PL 755 183 58 33

2. Wat voor soort persoonlijke gegevens verzamelen wij:

a) Account

We verzamelen persoonlijke informatie als u deze vrijwillig aan ons
verstrekt als onderdeel van uw bestelling, wanneer u contact met ons
opneemt (bijvoorbeeld via contactformulier of e-mail) of bij het openen van
een klantenaccount. Vóór het eerste gebruik moet u zich opnieuw
registreren. Hiervoor hebben we de volgende informatie van u nodig:

 • naam en achternaam;
 • postadres – wij gebruiken uw postadres alleen voor het verzenden van
  informatie die u hebt aangevraagd;
 • telefoonnummer – wij gebruiken uw telefoonnummer niet voor commerciële
  doeleinden
 • bankrekeningnummer
 • e-mailadres:
 • Wij kunnen u, in het kader van een gesloten overeenkomst, aanbiedingen doen over soortgelijke producten en diensten, mits u bij het verstrekken hiervan geen verzet heeft aangetekend. De mogelijkheid tot het aantekenen van verzet is vermeld bij het moment van het verstrekken van uw gegevens. Bovendien wordt u in elke communicatie de mogelijkheid geboden om onder dezelfde voorwaarden verzet aan te tekenen tegen verder gebruik van uw
 • e-mailadres
 • Bij het verzamelen van uw e-mailadres voor redenen anders dan in het kader van een gesloten overeenkomst, wordt dit niet gebruikt voor het overbrengen van ongevraagde communicatie wanneer u daarvoor geen toestemming heeft verleend

b) Analyse / Tracking van de website

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt
gebruik van. “Cookies”, tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen, om te helpen analyseren hoe gebruikers de website gebruiken. De informatie die door de cookie wordt gegenereerd over uw gebruik van deze
website, wordt meestal doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. In het geval van activering van IPAnonymisierung op deze website, zal uw IP-adres worden afgekapt binnen de lidstaten van de Europese Unie of andere partijen bij de Overeenkomst betreffende de
Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar ingekort. Namens de beheerder van deze website zal Google deze informatie
gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, rapporten over de
website-activiteit en om andere met website en internet gerelateerde
diensten aan de website operator. Het IP-adres dat door Google Analytics
wordt verstrekt als onderdeel van Google Analytics, wordt niet samengevoegd
met andere Google-gegevens.

U kunt de creatie van pseudonieme gebruikersprofielen op elk moment
tegenspreken. Er zijn verschillende manieren om dit te doen:

 • U kunt de opslag van cookies voorkomen door uw browsersoftware
  dienovereenkomstig in te stellen; echter, wijzen wij erop dat u niet in
  staat zijn om alle functies van deze website te gebruiken om hun volle
  omvang
 • U kunt ook voorkomen dat Google de door de cookie gegenereerde gegevens verzamelt en gerelateerd is aan uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres), evenals de verwerking van deze gegevens door Google via de browserplug-in die beschikbaar is via de volgende link Downloaden en installeren: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl

We gebruiken Google Analytics ook voor statistische doeleinden om gegevens
uit AdWords en de DoubleClick-cookie te analyseren. Als u dit niet wilt,
kunt u het uitschakelen via Beheer van advertentievoorkeuren. Klik hier:

https://adssettings.google.com/authenticated?hl=nl

3. Overige persoonsgegevens:

a) Overige persoonsgegevens verwerken wij alleen (door middel van cookies,
het uitlezen van randapparatuur of anderszins) indien:

 • de gegevensverwerking noodzakelijk is voor:
 • de uitvoering van een met u gesloten overeenkomst;
 • de goede invulling van een publiekrechtelijke taak;
 • de behartiging van ons gerechtvaardigd belang (tenzij uw belang of fundamentele rechten en vrijheden boven dit belang prevaleren), of;

b) u toestemming heeft gegeven voor de verwerking bij het verzamelen
hiervan.

Wij bewaren uw gegevens in ieder geval niet langer dan noodzakelijk is voor de verwerking van de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld.

4. Bij elk bezoek aan onze website
herkent onze webserver automatisch alleen uw domeinnaam en niet uw
e-mailadres. Bij een bezoek aan onze website bewaren wij:

 • uw domeinnaam maar niet uw e-mailadres als u een bezoek brengt aan onze
  webpagina
 • uw e-mailadres als u boodschappen/vragen plaatst op deze website
 • uw e-mailadres als u dit aan ons communiceert
 • alle informatie die u vrijwillig verstrekt hebt (bijvoorbeeld onderzoeksinformatie en/of site-registratie)

5. Gegevensoverdracht voor de uitvoering van het contract.

Om uw bestelling zo goed mogelijk uit te voeren, worden uw gegevens door ons geregistreerd en doorgestuurd naar bedrijven die met ons samenwerken tijdens de uitvoering van de bestelling. De ontvangers van uw gegevens
zijn:

a) de fabrikant en leverancier van producten in onze online winkel – PPHU ROBOTEX Karol Mamys (op het adres: 62-050 Mosina, ul Przemysłowa 19,
Polen). Onze samenwerking werkt op het principe van dropshipping, zodat de aangegeven entiteit je pakketten verzendt via koerier DPD;

b) banken en exploitanten van betalingssystemen service betalingen, de teruggave van cash, met inbegrip van: Mollie B.V. (Keizersgracht 313, 1016
EE Amsterdam), Pay Pal

c) extern administratiekantoor, dat is het Accounting Center ProEfekt Sp. z. o.o (63-100 Srem, Jana Ostroroga St. 17, Polen);

d) WooCommerce platform, noodzakelijk voor het runnen van onze Online Store; entiteiten die ICT-diensten leveren of bemiddelen, met inbegrip van
de hostingprovider (dhosting) en het bedrijf dat de nieuwsbrief levert

e) het bedrijf dat onze online winkel ontwierp en creëerde en e-marketing deed – Click 360 Damian Stefanski (61-858 Poznan, ul Grobla 7/15, Polen);

f) koeriersbedrijven en koeriersmakelaars (evenals hun onderaannemers) – de koerier kan telefonisch contact opnemen met u – de ontvanger of afzender
van het pakket, met de telefoonnummers die zijn opgegeven om de bezorging van het pakket te vergemakkelijken;

6. Uw persoonlijke gegevens bekijken

U kunt uw persoonlijke gegevens te allen tijde in het gedeelte “mijn account” van de website bekijken, bewerken en verwijderen door in te loggen met uw e-mailadres en wachtwoord.

7. Duur van de gegevensopslag

Uw persoonlijke gegevens worden alleen bewaard zolang dit nodig is voor het leveren van onze diensten. Soms is opslag van gegevens op langere termijn om juridische redenen noodzakelijk.

8. We maken geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming.

9. Uw toegangs- en annuleringsrechten

Op verzoek doen wij aan bezoekers van onze website mededeling over de persoonsgegevens die van hen worden verwerkt. Eventuele onjuiste gegevens kunnen worden verbeterd, aangevuld of verwijderd. Als u toegang wenst tot
deze informatie, of uw persoonlijke gegevens wenst te verbeteren gelieve u contact met ons op te nemen op onderstaand adres.

10. Hoe neemt u contact met ons op inverband met ons privacybeleid

Als u wenst te reageren op ons privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen per email: admin@boccaluposhop.com

Dit privacy beleid kan te allen tijde gewijzigd worden. Deze wijzigingen zullen wij hier publiceren en in voorkomend geval zal u hier per e-mail van
op de hoogte worden gesteld.

II. Cookiebeleid

1. Voor de overdracht van persoonlijke gegevens gebruikt boccaluposhop.com het Secure Sockets Layer (SSL) beveiligingsprotocol met 128-bits codering.
Deze technologie biedt de best mogelijke beveiliging en wordt ook gebruikt door alle grote banken om de online bankgegevens te beschermen. Alle door ons aangeboden betaalmethoden worden volledig beschermd door deze veiligheidsnormen. U zult kunnen vaststellen dat de website gecodeerde gegevensoverdracht gebruikt door het gesloten hangslotsymbool zichtbaar in de onderste statusbalk van uw browser.

2. Op deze site gebruiken we cookies – een cookie is een klein bestand dat verstuurd wordt door een Internetserver en dat zich op de vaste schijf van
uw computer installeert. Dit bestand houdt de sporen bij van de bezochte Internetsite en bevat een aantal gegevens over dit bezoek:

a) om uw voorkeuren te registreren

b) om informatiesessies te registreren, zoals informatie over hetgeen u
toevoegt aan uw boodschappenlijst

c) om informatie te registreren die eigen is aan u,zoals de webpagina’s die u gebruikt

d) geraadpleegd hebt om naar onze site te gaan

e) om u bij een volgend bezoek aan onze site op de hoogte te stellen van nieuwigheden die u zouden kunnen interesseren

3. We hebben geen partnerschappen of speciale relaties met derden op internet.

4. Meer informatie over het cookiebeleid is te vinden op de volgende link:

Cookiebeleid

III. Basis veiligheidsregels

1. Veiligheid overdragen en ontvangen van gegevens

a) Als wij uw gegevens overdragen of ontvangen op onze website, gebruiken wij altijd de coderingstechnologieën die erkend worden als gangbare standaarden binnen de IT-sector;

b) Als wij bepaalde kritieke informatie ontvangen of overdragen, zoals bijvoorbeeld financiële informatie of gezondheidsinformatie, gebruiken wij een beveiligde server. U wordt hiervan op de hoogte gesteld via een scherm dat afgebeeld wordt op onze site (pop-up).

c) Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen op onze site;

2. Veiligheid opslag van gegevens. eiligheidscriteria:

a) Op de pagina waar u persoonsgegevens verstrekt wordt gebruik gemaakt van een beveiligde verbinding;

b) Wachtwoorden worden altijd gehasht opgeslagen;

c) Wij slaan zo min mogelijk gegevens van klanten op en zorgen ervoor dat er in onze database helemaal geen bijzonder gevoelige persoonsgegevens worden bewaard, tenzij dit niet anders kan;

d) Het verzenden van persoonsgegevens per e-mail gebeurt via een beveiligde verbinding.

e) Wij nemen technische en organisatorische maatregelen om het verlies van gegevens of onrechtmatige verwerking ervan (zoals aanvallen) tegen te gaan. Wij garanderen daarom een passend beveiligingsniveau en laten onze site periodiek toetsen.

f) Alle systemen waarin (gevoelige) persoonsgegevens worden verwerkt, zijn voorzien van antivirussoftware en de laatste beveiligingsgerelateerde patches van alle andere belangrijke software, zoals uitgegeven door de
leveranciers van deze software.

g) Minimaal 2 maal per jaar wordt onze site getoetst op applicatie kwetsbaarheden uit de zogenaamde OWASP top 10.

3. Informatie van kinderen

Wij vinden het belangrijk om te zorgen voor extra bescherming voor kinderen die online actief zijn.

We moedigen ouders en opvoeders aan om samen tijd online te besteden. Op die manier kunt u zien hoe uw kinderen zich online gedragen, wat ze precies online doen en kunt u helpen in het sturen van hun gedrag.

Bocca Lupo verzamelt geen informatie van kinderen jonger dan 13 jaar oud. Mocht u constateren dat deze regel wordt overtreden door ons of ons team, neemt u dan contact met ons op via bovenstaande contactmogelijkheid.